മഹാശിവരാത്രി മഹോത്സവം

  ശ്രീ  കാരിവടവത്തുകാവിലമ്മ ശരണം         2024 മാർച്ച് 8 വെള്ളി (1199 കുംഭം 24) മഹാശിവരാത്രി വ്രതാചരണം  ശിവം, ശിവകരം, ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗ്ഗ പ്രണേതാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം   രാവിലെ 7.00 ന് ശിവപഞ്ചാക്ഷരീജപം    ഉച്ചക്ക് 12.00 ന്  പ്രസാദഊട്ട്  സമർപ്പണം: ശ്രീ. റ്റി.കെ. അജി മേറ്റപ്പള്ളിൽ, ശ്രീ. എ. റ്റി, ഷാജി, ആനശ്ശേരിൽ ശ്രീ. എ. കെ. സാബു, ആനശ്ശേരിൽ  വൈകിട്ട് 6.30 ന് ദീപാരാധന : […]

മഹാശിവരാത്രി മഹോത്സവം Read More »